FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De website van het RIVM geeft hier nadere informatie over. Over het algemeen lopen oudere volwassenen en vooral degenen met chronische ziekten zoals hartaandoeningen... Lees meer

Veel FSHD patienten komen eenmalig, op indicatie of jaarlijks op controle in het FSHD expertise centrum van het Spierziekten Centrum Radboudumc te Nijmegen. De expertise voor de zorg en behandeling van FSHD is geconcentreerd bij de afdeling Neurologie en Revalidatie binnen het FSHD expertise centrum.

De afgelopen tijd hebben we gekeken waar wij als FSHD expertise centrum in kunnen verbeteren. Een van punten die wij zelf hinderlijk vinden is dat de poliklinische afspraken bij Neurologie en Revalidatie apart worden gepland en niet in gezamenlijkheid. Dat proberen we wel te bereiken, maar door planning vanuit verschillende secretariaten en agenda’s voor de zorgverleners, was dat vaak niet (goed) mogelijk. Dat is de reden dat we hebben besloten, in samenspraak met vertegenwoordiging vanuit de FSHD diagnose werkgroep, dat we een gezamenlijke multidisciplinaire FSHD polikliniek willen starten binnen het FSHD expertise centrum. Met het doel om patienten gezamenlijk te zien op de polikliniek, efficiente planning voor patient en zorgverlener en een duidelijk toegangspunt tot het FSHD expertise centrum van het Spierziekten Centrum Radboudumc.

Wat we hebben gedaan is vooral een logistieke uitdaging geweest waarbij we de (medische) inhoud voorop hebben gezet. Dit heeft geresulteerd in een unieke multidisciplinaire polikliniek voor FSHD patienten waarbij alle belangrijke zorgverleners op dezelfde dag beschikbaar zijn van zowel de Neurologie als Revalidatie.

Praktisch betekent dit dat FSHD patienten die voor het eerst bij het FSHD expertise centrum komen, volledig in kaart worden gebracht door alle zorgverleners. Te weten: neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, dietist en verpleegkundig specialist. Waarbij alle aspecten van de aandoening en de (mogelijke) gevolgen daarvan besproken kunnen worden. Na een eerste bezoek wordt in overleg met patient in principe jaarlijkse controles afgesproken, in navolging van de recente richtlijn. Andere afspraken ten aanzien van controles zijn natuurlijk ook altijd mogelijk, we proberen altijd maatwerk te leveren met persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel. Bij (jaarlijkse) controles wordt de patient standaard door neuroloog en revalidatiearts, gezamenlijk, gezien. 3-4 weken voor de controle afspraak wordt middels een kort telefonisch contact, geinventariseerd waar verder behoefte en/of vragen en/of problemen zijn. Afhankelijk hiervan worden andere zorgverleners ingepland voor de controle afspraak op de FSHD poli (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, etc.).

Met deze innovatieve multidisciplinaire FSHD poli menen wij dat we als FSHD expertise centrum nog meer op elkaar afgestemd zijn en vooral de beste zorg kunnen bieden aan de FSHD patienten zelf. Natuurlijk zijn we heel erg benieuwd of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn en we zullen dit evalueren zowel binnen het expertise centrum als met de FSHD diagnose werkgroep.

Vanaf eind juli 2018 zal de FSHD poli actief zijn en zullen de eerste patienten gezamenlijk worden gezien. Vanaf dat moment zal er om de week een FSHD poli zijn. Afhankelijk van de aantallen patienten zullen we de frequentie aanpassen.Belangrijk is en blijft dat we in overleg met de patient zelf afspraken plannen en dat er indien nodig altijd afgeweken kan worden.

Nicol Voermans, neuroloog, en Jan Groothuis, revalidatiearts.
FSHD expertise centrum, Spierziekten Centrum Radboudumc, Nijmegen.

 • Kahali

  FSHD gaat
  over mensen 

 • Sies

  FSHD is het 
  beste halen uit

  de dingen die
  je nog wel kan 

 • Vrielink

  FSHD is leven
  met pijn en
  vermoeidheid 

 • Bovens

  FSHD gaat
  over verlies

 • Gielesen

  FSHD gaat
  over je schuldig
  voelen 

 • Bilsen

  FSHD komt
  voor bij alle
  rassen en alle
  leeftijden

ZONDER REGISTRATIE
GEEN MEDICIJN

Registreer u hier

FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De... Lees meer

SINGELSWIM 2019: DE JUBILEUMEDITIE

De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013... Lees meer