Klinisch / Quality of Life

Origineel titel artikel: Clinical practice considerations in facioscapulohumeral muscular dystrophy Sydney, Australia, 21 September 2015.

Onderwerp: Rapport van een workshop waarbij belangrijke internationale FSHD onderzoekers hun meest recente blik op de klinische aspecten van FSHD delen

Op 21 September 2015 kwamen diverse artsen bijeen, vanuit Australië, Canada, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten, om de neurologie richtlijnen te bespreken, evenals de praktische aandachtspunten van zorg bij FSHD-patiënten, de patiënt registraties en de therapeutische vorderingen. Binnen de praktische aandachtspunten werd vooral gekeken naar genetische diagnostische technieken, leefstijl, fysieke therapie, gezondheid van botten, respiratoire en extramusculaire complicaties en de mogelijkheid voor opereren in de palliatieve therapie. Het stellen van de klinische diagnose van FSHD kan lastig zijn door de klinische variabiliteit van het ziektebeeld, welke uiteen kan lopen van snel progressief en generaliserend in kinderen tot mild en langzaam progressief in volwassenen. In een van de meest erge vormen kunnen zo meerdere symptomen aanwezig zijn, zoals extramusculaire betrokkenheid (doofheid, problemen met netvlies in het oog) en respiratoire (long) spierzwakte, terwijl in de milde vormen juist alles gemist kan worden. Daarbij geldt dat vooral voor de meer complexe FSHD-gevallen genetisch onderzoek noodzakelijk is. 

  1. De genetische diagnostische testen bij FSHD1 rusten op het bepalen van de lengte van het D4Z4 repeat op chromosoom 4, gebruik makend van het genoom DNA van perifere bloed lymfocyten (witte bloedcellen) (Southern blotting: methode gebruikt om specfieke DNA streng te detecteren in DNA samples). Voor FSHD2 daarentegen wordt meer gebruik gemaakt van het bepalen van mutaties in het SMCHD1 gen (next-generation sequencing: methode om de precieze volgorde van nucleotiden (stukjes van DNA streng) te bepalen in een DNA molecuul). Verder kan ook DNA methylatie gedaan worden (bepalen van mate van uitstaan DNA).
  2. De klinische standaarden voor de zorg houden bij FSHD in dat er in een neuromusculaire ofwel neurogenetische kliniek gewerkt wordt met een groot team aan diverse specialisaties die de patiënten van dienst kunnen zijn. Daarnaast is educatie belangrijk richting patiënten, betreffende de rol van de familie, psychosociale aspecten en mogelijkheden. Ook dient er gekeken te worden naar mogelijke trials waar aan mee gedaan kan worden.
  3. Voor leefstijl geldt dat op gebied van dieet geen verschillen zijn met niet-FSHD individuen. Wel is soms gerapporteerd dat suboptimale levels van vitamine D tot pijn kan leiden. Vitamine C en E, konden samen met zink en selenium de maximale vrijwillige contractie verlengen evenals het uithoudingsvermogen van de quadriceps. Verder onderzoek is nog noodzakelijk.
  4. Voor fysieke training wordt aerobe training aangeraden, welke moeheid reduceert en fitheid van patiënten met FSHD verbetert. Daarnaast zorgt cognitieve gedragstherapie voor meer fysieke activiteit, slaap kwaliteit en sociale participatie.
  5. Voor een effectief herstel wordt een initieel consult aangeraden om diverse parameters te bepalen die het herstel zouden kunnen beïnvloeden. Zo kan een effectief programma opgesteld worden om het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen en kwaliteit van leven, onafhankelijkheid te waarborgen en schadelijke effecten te verminderen.
  6. Doordat respiratoire insufficiëntie voor kan komen binnen FSHD-patiënten, is het belangrijk het te evalueren via spirometrie, waarbij diverse parameters van de longfuncties gemeten kunnen worden. Daarnaast kan arterieel bloedgas analyse ook belangrijk zijn. Een dezelfde evaluatie is belangrijk voor mogelijk gehoorverlies en schade aan het netvlies.
  7. Er is een correlatie gevonden dat een reductie in spiermassa leidt tot een afname van de botten (precieze details/mechanismen moeten nog worden gevonden). Daarmee zouden FSHD-patiënten, mede door een verminderde mobiliteit en een verhoogde kans op vallen, osteoporose (vermindering bot dichtheid)-gerelateerde fracturen kunnen ontstaan, maar is de kans op osteoporose en osteopenie (tekort aan botmassa) ook groter. Omdat er echter een grote verscheidenheid aan klinische ernst bestaat tussen diverse FSHD-patiënten en omdat de data gelimiteerd zijn voor het ziektebeeld FSHD, is er een grote range in bot dichtheid en risico voor fracturen en geldt het individueel in meer of mindere mate. Screening zou, hoewel nog geen gouden standaard, moeten gebeuren met DEXA scans. Vitamine D, calcium en bisfosfonaten zouden gebruikt kunnen worden om een verlies aan botmassa tegen te gaan, maar concreet onderzoek specifiek voor FSHD patiënten in niet uitgevoerd.
  8. Scapulaire fixatie: binnen FSHD-patiënten is er een onbalans tussen de schoudergordelspieren. Daarbij zouden de deltoid en rotatorcuff spieren gespaard blijven, terwijl andere spieren (rhomboids, serratus anterior, trapezius) aangedaan zijn. Dit leidt tot het niet goed gecontroleerd bewegen van het schouderblad (winging, vliegen), waarbij het schouderblad niet goed gehecht is aan de borst (thorax) en zwakte in de schouder ontstaat bij buigen en de arm van naast het lichaam omhoog te bewegen (abductie). Het stabiliseren van het schouderblad is daarvoor mogelijk een oplossing.
  9. De meeste FSHD-patiënten (bijna 80%) ervaren pijn, wat het gevolg is van musculoskeletale origine. Vaak worden plaatsen als laag in de rug, benen, schouders en nek aangeduid. Daarvoor moet worden aangedrongen door artsen hier over door te vragen en mensen bewust te maken dat het belangrijk is hiermee aan de slag te gaan. Een tijdelijke brace van de schouder of fysieke therapie zou tijdens het erger worden van de pijn uitkomst bieden. De brace zou daarbij zorgen dat de schouder weer recht kan liggen, de rek kan verminderd worden van de musculoskeletale structuren van de nek en bovenste deel van de rug wat zorgt voor minder pijn. In andere gevallen zouden medicatie (steroïden), cognitieve gedragstherapie en palliatieve operatie interventies uitkomst kunnen bieden.
  10. Momenteel wordt naar opties gekeken om DUX4 te silencen (uit te zetten) met mRNA interference of door SMCHD1 te verhogen, resulterend in repressie van DUX4. Myostatine inhibitors is ook mogelijk, welke groei verhogen van de spieren en vet infiltratie verlagen.

 

Originele titel artikel: A novel clinical tool to classify facioscapulohumeral muscular dystrophy phenotypes.

Onderwerp: Een nieuwe tool die FSHD-fenotypes (manier tot uiing komen) zouden kunnen classificeren. Het klinisch phenotypisch spectrum van FSHD is erg breed. In dit artikel wordt gepoogd FSHD nauwkeuriger in te delen in verschillende klassen van phenotype. Dit is gedaan op basis van de bevindingen bij Italiaanse FSHD patiënten

Gebaseerd op zeven jaar ervaring van het Italiaanse Klinische Netwerk voor FSHD, hebben Ricci et al. van de Universiteit van Modena getracht om het ziektebeeld van FSHD verder in te delen in diverse categorieën, sinds het spectrum van het fenotype erg uiteen loopt tussen de diverse individuen. Via het gebruik van een nieuwe Klinisch Evaluatie Formulier zijn diverse klinische categorieën bewerkstelligd op basis van een combinatie van verschillende aspecten. Het verschil tussen beide beoordelaars was voor gecorrigeerd op het moment dat de 56 individuen onderzocht en gemeten werden voor de diagnose van FSHD. De classificatie namens hen geschiedt op: 1) individuen die zich presenteren met faciale (aangezicht) en scapulaire (schouderblad) schoudergordel spierzwakte, kenmerkend voor FSHD (categorie A, subcategorieën A1-A3), 2) individuen die zicht presenteren met spierzwakte gelimiteerd door zwakte in het aangezicht of spierzwakte gelimiteerd door scapulaire schoudergordelspieren (categorie B, subcategorieën B1, B2), 3) asymptomatische/gezonde individuen (categorie C, subcategorie C1 en C2), 4) individuen met myopathie fenotype welke zich presenteren met klinische kenmerken die niet aansluiten met FSHD fenotype (categorie D, subcategorieën D1, D2). Er werd goed overeengestemd tussen de beoordelaars voor alle categorieën en subcategorieën. Deze classificatie kan goed gebruikt worden om de diagnose te ondersteunen, evenals de genetische counseling en de studies die zich hebben plaatsgevonden in het verleden. Daarnaast ondersteunt het de selectie van patiënten in gerandomiseerde klinische trials en kan deze precieze organisatie ook promoten om de zoektocht naar genetische factoren te vinden die bijdragen aan het spectrum aan het fenotype van de ziekte.

 

Genetisch

Originele titel artikel: Morpholino-mediated Knockdown of DUX4 Toward Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy Therapeutics.

Onderwerp: FM10 oligonucleotiden in het down-reguleren van DUX4

Het tot uiting komen van DUX4 in skeletspieren lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn voor het ontstaan van de pathologie van FSHD. In een studie van Chen et al. van de Universiteit van Massachusetts Medical School is gekeken naar het gebruik van een stukje oligonucleotiden (meerdere nucleotiden) (antisense phosphorodiamidate morpholino oligonucleotides) om het tot uiting komen van DUX4 te onderdrukken. Daarbij bleek dat type FM10 van deze oligonucleotiden goed in konden grijpen op het polyadenylatie signaal (het signaal dat zorgt voor het langer worden van de DNA-strengen) van DUX4, zonder dat het toxisch was voor de cel. FM10 was in staat om de transcriptionele doelen van DUX4 te down-reguleren (minder tot expressie te brengen), zonder dat het neveneffecten had, maar kon ook DUX4 zelf down-reguleren. De uitkomsten demonstreren het potentieel van deze oligonucleotiden om te werken als een therapeutisch middel voor FSHD behandeling.

ZONDER REGISTRATIE
GEEN MEDICIJN

Registreer u hier

FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De... Lees meer

SINGELSWIM 2019: DE JUBILEUMEDITIE

De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013... Lees meer