Het bestuur

Het bestuur van de FSHD Stichting bestaat uit een kleine groep zeer gemotiveerde mensen die in het dagelijkse leven werkzaam zijn in het bedrijfsleven of de gezondheidszorg.

Bestuur :

Andre Hackmann – Voorzitter
Nicole Voet – Onderzoek
Arnoud Bazuin – Penningmeester
Florine Le Coultre
Gerben van Walt Meijer
Judit Balog
Anke Lanser – Adviseur
Ria Broekgaarden – Adviseur
Ria de Haas – Adviseur
Kees van der Graaf – Adviseur

 

Foto bestuur 2024

De FSHD stichting werkt met veel instanties samen. Om een duidelijk beeld te geven is een schema opgesteld. Hier treft u de verschillende instanties.

Download de Infographic FSHD
Vind hier meer informatie over de meeste gestelde vragen rondom FSHD, download het drieluit over FSHD :

Vaak komen er vragen binnen over FSHD aangezien nog niet alles duidelijk is. De FSHD Diagnose Werkgroep heeft een drieluik opgesteld om onduidelijkheid weg te nemen.

Vind hier de meeste gestelde vragen rondom FSHD, download het drieluik over FSHD :
Remuneratie policy

De FSHD Stichting werkt vooralsnog alleen maar met vrijwilligers. De Stichting heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden kunnen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen of andere bestuursactiviteiten aanspraak maken op reiskosten (0,19/km of kosten OV 2e klas) en eventuele verblijfskosten.

Mocht de Stichting besluiten een fondsenwerver diensten te laten verrichten voor de Stichting, dan zal deze marktconform worden betaald. Hij/zij zal een vergoeding ontvangen die zal bestaan uit een klein vast gedeelte en een variabel gedeelte, waarvan de hoogte bepaald zal worden door het behaalde resultaat van de fondsenwervingsactiviteiten. Hierbij zal gelden, dat de jaarlijkse toename van de totale inkomsten uit fondsenwerving aanmerkelijk hoger zullen moeten zijn dan de totale kosten van de fondsenwerver en de toename van de uitgaven aan fondsenwerving.

Beleidsplan

Statuten

Hier vindt u de statuten van de FSHD Stichting. In 2011 zijn er een paar wijzigingen geweest in de statuten.
Statuten
Gewijzigde statuten

Jaarverslag

Bekijk hier ons jaarverslag over 2021;

Jaarrekening 2021 FSHD Stichting

 

Bekijk hier ons voorlopige jaarverslag over 2022;

Concept jaarrekening 2022 FSHD Stichting

 

ANBI

Bekijk hier het ANBI formulier