Het bestuur

Het bestuur van de FSHD Stichting bestaat uit een kleine groep zeer gemotiveerde mensen die in het dagelijkse leven werkzaam zijn in het bedrijfsleven of de gezondheidszorg.

Bestuur:

Annemiek Barents – Fondsenwerving
Arnoud Bazuin – Penningmeester
Gerben van Walt Meijer – Vice Voorzitter
Jessica de Greef – Onderzoek
Nicole Voet – Onderzoek
Robert Matthezing – Voorzitter
Sophie van der Graaf – Secretaris
Remuneratie policy

De FSHD Stichting werkt vooralsnog alleen maar met vrijwilligers. De Stichting heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden kunnen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen of andere bestuursactiviteiten aanspraak maken op reiskosten (0,19/km of kosten OV 2e klas) en eventuele verblijfskosten.

Mocht de Stichting besluiten een fondsenwerver diensten te laten verrichten voor de Stichting, dan zal deze marktconform worden betaald. Hij/zij zal een vergoeding ontvangen die zal bestaan uit een klein vast gedeelte en een variabel gedeelte, waarvan de hoogte bepaald zal worden door het behaalde resultaat van de fondsenwervingsactiviteiten. Hierbij zal gelden, dat de jaarlijkse toename van de totale inkomsten uit fondsenwerving aanmerkelijk hoger zullen moeten zijn dan de totale kosten van de fondsenwerver en de toename van de uitgaven aan fondsenwerving.

Beleidsplan

Statuten

Hier vindt u de statuten van de FSHD Stichting. In 2011 zijn er een paar wijzigingen geweest in de statuten.
Statuten
Gewijzigde statuten

Jaarverslag

Bekijk hier ons jaarverslag.
Definitieve jaarrekening 2020 FSHD Stichting

ANBI

Bekijk hier het ANBI formulier